HEGGMYR.NO 

 

Vi har 5 villsauer. Det er Ura, Villa, Valborg, Bæsa og Brynhild. De går på løsdrift på et ca 20 mål stort område hos naboen vår. Området var tidligere har vært beitemark, men hadde delvis blitt tilplantet med gran og delvis gjengrodd med kratt. I løpet av de siste årene har granfeltet blitt hogd. Naboen vår søkte om SMIL midler for å få tilbake kunturlandskapet. Våren 2010 satt Andrè og naboen opp permanente gjærder rundt området. Etter det ble sauene og noen kalver sluppet utpå.

 

 

Sauer og geiter våren 2011

 

Bæsa og Ura                                    Brynhild og årets første lam  2011            Bæsa med årets siste lam 2011

 

Ura og Villa med lammene deres                                               Villa

 

 

 

 

 

Heggmyr.no © 2011

www.heggmyr.no