HEGGMYR.NO 

 

Vi har i dag melkekyr på bruket, men har solgt kvoten. Vi skal fortsette og melke ut kvoteåret, men etter det blir det kjøttfe.

 

 

 

 

Melkekuene - skal bli herlig å ha kuer som kan gå på beite hele sommeren sammen med kalven sin. For ikke å snakke om hvor godt det skal bli å få bygd om til løsdriftsfjøs!!!

 

 

 

 

 

Planen er å få til et samarbeid med Spikkeland Viltslakteri slik at vi kan få slaktet dyrene kun 4 kilometer hjemmefra. Vi vil dermed slippe og utsette dyrene for en lang og stressende transport til slakteriet. Kjøttet vil vi da omsette  privat.

 

Vi har bestemt oss for å jobbe mot ei kjøttfebesetning basert på rasen aberdeen angus. Så nå blir alle melkekyrene inseminert med angus okse. Grunnen til at valget falt på den rasen er gode morsegenskaper, lette kalvinger, god evne til å utnytte beite og svært bra kjøtt.  I tillegg blir de raskere slaktemodne enn de tyngre rasene, noe som gjør at vi kan basere oss på kun en innefôringssesong på slaktedyrene. Dette vil vi oppnå ved å kastrere oksekalvene slik at de kan gå ute først sommeren som kalv sammen med mødrene sine og så sommeren som 1-åringer. Det er nemlig ulovlig å ha ukastrerte okser over 1 år ute. Bakdelen med å kastrere er at oksene vil få noe mindre tilvekst, men vi håper at dette skal bli oppveid av fordelen med en mye jevnere slaktekvalitet. I tillegg vil samvittigheten være myyyye bedre med dyr som får være på beite istedet for å stå studd i en binge og spise kraftfôr.

 

Denne oksekalven er kastrert og skal få gå ute hele neste sommer

 

Website counter

 

 

 

 

 

 

Heggmyr.no © 2011

www.heggmyr.no